Τ-Τ-Τ

Άρα κατά τα 2/3 η επιτυχία εξαρτάται από σένα..!