Επιμένω σ' έναν άλλο κόσμο.. Χ. Λάσκαρης

Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.

 Τον έχω τόσο ονειρευτεί, 

τόσο πολύ έχω σεργιανήσει μέσα του 

που πια 

είναι αδύνατο να μην υπάρχει... 

Χρίστος Λάσκαρης